maandag 16 maart 2009

FIRE DEPARTMENT DEBACLE COULD CLOSE AIRPORT CAPE TOWNThe firefighting debacle could close city airport. The scarcity of properly trained firefighters at Cape Town International Airport poses a risk and is serious enough to threaten the airports operating licence.

Uit een recent onderzoek blijkt dat het grootste deel van het CPT Airport brandweercorps  onvoldoende getraind is om tijdens noodsituaties op een adequate manier op te treden. Dat schrijft de Cape Times vandaag, en gisteren ook frontpagina nieuws bij de Sunday Times. De situatie zou zo erg zijn dat sommige brandweerlui niet eens op de hoogte zijn van de meest elementaire kennis van het materiaal waarmee ze moeten werken in geval van alarm.
Hierdoor kan de luchthaven zijn licentie kwijtspelen. Uiteraard is men na het verschijnen van de artikels in de kranten meteen in actie geschoten om de beschamende toestand bij te sturen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten